Hairy Crab Florida
Maybe November 2022 ?
Stay Tuned

 • hu zheng hui .jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • wang yu.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • dangxiace.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • chunnai.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • peng long.jpg
 • charit1.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • htsrace2.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • nurse.jpg
 • huiying.jpg
 • zhilian.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • cchome4.jpg
 • fang wen.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • dangyicai.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • serena2.jpg
 • yuhai.jpg
 • song hao nan.jpg
 • ziqing.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • raojiaming.jpg
 • qingqiu.jpg
 • infantnurture.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • amb1.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • serena4.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • xinyan.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • htsrace1.jpg
 • huiying2.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • han fang.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • 1 amb6.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • dangxiazhou.png
 • new hospital folks.jpg
 • dangxinyan.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.