Mark Your Calendars
Hairy Crab Florida
April 30 - May 3 2020

 • serena2.jpg
 • yuhai.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • huiying.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • huiying2.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • raojiaming.jpg
 • ziqing.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • xinyan.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • wang yu.jpg
 • htsrace2.jpg
 • fang wen.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • amb1.jpg
 • dangyicai.jpg
 • dangxiace.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • serena4.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • dangxiazhou.png
 • zhilian.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • nurse.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • charit1.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • chunnai.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • han fang.jpg
 • peng long.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • infantnurture.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • qingqiu.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • 6 nannies.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • song hao nan.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • cchome4.jpg
 • htsrace1.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • wen jun bin.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.