Mark Your Calendars
Hairy Crab Florida
April 30 - May 3 2020

 • dangxinhui.jpg
 • huiying2.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • raojiaming.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • amb1.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • dangyicai.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • ziqing.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • serena2.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • dangxiazhou.png
 • infantnurture.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • xinyan.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • peng long.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • wang yu.jpg
 • cchome4.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • chunnai.jpg
 • htsrace2.jpg
 • dangxiace.jpg
 • yuhai.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • serena4.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • huiying.jpg
 • charit1.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • htsrace1.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • zhilian.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • nurse.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • qingqiu.jpg
 • song hao nan.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • fang wen.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • han fang.jpg
 • dangyanhua.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.