Mark Your Calendars
Hairy Crab Florida
April 30 - May 3 2020

 • dangyanhua.jpg
 • qingqiu.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • xinyan.jpg
 • wang yu.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • charit1.jpg
 • raojiaming.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • dangyicai.jpg
 • dangxiazhou.png
 • htsrace1.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • dangzanhe.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • han fang.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • dangxiace.jpg
 • fang wen.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • ziqing.jpg
 • huiying.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • zhilian.jpg
 • peng long.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • amb1.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • huiying2.jpg
 • nurse.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • yuhai.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • cchome4.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • song hao nan.jpg
 • serena2.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • serena4.jpg
 • chunnai.jpg
 • infantnurture.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • htsrace2.jpg

wen jun binWen Jun Bin is 18 months old from Shanxi Province.  He likes snacks and playing with toys.  Wen had surgery to repair his heart defect September 15th, 2009 and was released September 30th.