Mark Your Calendars
Hairy Crab Florida
April 30 - May 3 2020

 • zhilian.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • han fang.jpg
 • peng long.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • htsrace1.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • Hospital 4.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • dangxiazhou.png
 • charit1.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • dangyicai.jpg
 • xinyan.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • dangxiace.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • amb1.jpg
 • raojiaming.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • serena4.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • serena2.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • cchome4.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • wang yu.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • yuhai.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • song hao nan.jpg
 • htsrace2.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • fang wen.jpg
 • qingqiu.jpg
 • huiying2.jpg
 • chunnai.jpg
 • ziqing.jpg
 • nurse.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • infantnurture.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • huiying.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • dangjianlei.jpg

LiHuiTingLiu Hui Ting is a four year old from Jiang Xi province. Her disabled father and elderly grandparents exhausted their savings paying for her treatments.  Heart to Heart and the Yodak Chest Hospital both chipped in to enable Liu to complete her surgeries.  She was discharged in September 2010.  She has gone form a very sick child to a bright healthy little girl.