desert crab logoThe Hairy Crab Desert Classic
April 28- May 2 2024
Palm Springs, CA

 • dangfuchao.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • peng long.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • dangyicai.jpg
 • raojiaming.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • htsrace2.jpg
 • qingqiu.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • amb1.jpg
 • fang wen.jpg
 • htsrace1.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • serena2.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • nurse.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • zhilian.jpg
 • han fang.jpg
 • huiying.jpg
 • infantnurture.jpg
 • charit1.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • wang yu.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • xinyan.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • cchome4.jpg
 • chunnai.jpg
 • dangxiazhou.png
 • LiHuiTing.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • ziqing.jpg
 • serena4.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • yuhai.jpg
 • song hao nan.jpg
 • huiying2.jpg
 • dangxiace.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg

5 guwenli

Gu Wen Li, a 2 year old girl from Xu Yi in JiangSu. She likes to eat pudding and yogurt . She likes to play...but loves to sleep! Gu was admitted to the ward May 5th and had her surgery May 8th.