Hairy Crab Florida
April 2-5 2023
"Beaches and Holes"

 • Hospital 4.jpg
 • cchome4.jpg
 • raojiaming.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • htsrace1.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • nurse.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • charit1.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • huiying.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • yuhai.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • wang yu.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • dangxiace.jpg
 • fang wen.jpg
 • dangyicai.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • dangxiazhou.png
 • chunnaibabiessites.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • zhilian.jpg
 • amb1.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • peng long.jpg
 • han fang.jpg
 • qingqiu.jpg
 • xinyan.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • htsrace2.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • song hao nan.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • huiying2.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • serena4.jpg
 • infantnurture.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • serena2.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • ziqing.jpg
 • chunnai.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg

fang wen

Fang Wen had a heart defect since brith.  She's currently in kindergarten.  She likes eating chocolate and drinking milk.  She likes to draw pictures.

Fang Wen had her heart defect repaired May 14th, 2009.  Her defect was fixed via a stent avoiding open heart surgery and allowing her to be discharged May 21st.