desert crab logoDesert Crab
April 28- May 2 2024
Palm Springs, CA

 • 8 Hospital 2.jpg
 • dangyicai.jpg
 • zhilian.jpg
 • serena2.jpg
 • infantnurture.jpg
 • htsrace1.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • peng long.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • charit1.jpg
 • amb1.jpg
 • ziqing.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • dangxiazhou.png
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • fang wen.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • dangxiace.jpg
 • xinyan.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • nurse.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • cchome4.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • yuhai.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • 1 amb6.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • wang yu.jpg
 • huiying.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • han fang.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • qingqiu.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • chunnai.jpg
 • serena4.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • raojiaming.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • htsrace2.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • song hao nan.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • huiying2.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.