Hairy Crab Florida
April 2-5 2023
"Beaches and Holes"

 • 8 Hospital 2.jpg
 • htsrace2.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • dangyicai.jpg
 • ziqing.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • htsrace1.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • raojiaming.jpg
 • yuhai.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • fang wen.jpg
 • amb1.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • zhilian.jpg
 • huiying.jpg
 • chunnaiyouth.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • han fang.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • serena4.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • charit1.jpg
 • huiying2.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • chunnaibabiessites.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • qingqiu.jpg
 • nurse.jpg
 • chunnai.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • xinyan.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • serena2.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • dangxiace.jpg
 • 1 amb6.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • wang yu.jpg
 • cchome4.jpg
 • song hao nan.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • peng long.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • dangxiazhou.png
 • infantnurture.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.